Welkom op de website van het dorp Doezum

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Dorpshuis Doezum

 

 

Doezum en het Dorpshuis

Eind 2018 heeft de provincie Groningen aangegeven geen subsidie te verstrekken voor de realisatie van een dorpshuis in Doezum. De gemeente Grootegast heeft daaropvolgend bij de stuurgroep realisatie dorpshuis Doezum aangegeven dat het opnieuw in procedure brengen van het oorspronkelijke plan niet verstandig lijkt te zijn. Verwacht wordt dat dit plan op onvoldoende steun kan rekenen, en dat daardoor ook subsidieverlening minder kans van slagen heeft. Daarnaast zou een halfjaar gewacht moeten worden zonder zekerheid dat de provinciale subsidie dan wel verleend zal worden. In verband met de komende provinciale verkiezingen is het onzeker of een soortgelijke subsidie in de toekomst nog beschikbaar is.

De stuurgroep is hierna in overleg geweest met de betrokken Doezumer organisaties te weten het college van kerkrentmeesters van de Protestante gemeente Doezum en met het bestuur van de vereniging Dorpsbelang Doezum. Er is gekeken naar mogelijke alternatieven die zowel financieel en exploitabel haalbaar zijn. Hierbij zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van de dorpsbewoners, zoals uitgesproken in de enquête van 2016.

Enkele alternatieven zijn inmiddels voorzichtig verkend. In een later stadium zal moeten worden getoetst of met deze alternatieven voldoende tegemoet kan worden gekomen aan de wensen van de Doezumers. Binnenkort zal het dorp hierover worden bijgepraat.

 

De stuurgroep realisatie dorpshuis Doezum

 

Alle gemeenteleden van de PKN Doezum worden uitgenodigd voor een gemeenteavond op dinsdag 5 februari om 19. 45 uur in het Anker waarin u wordt bijgepraat en zult worden gehoord over hoe nu verder met de gebouwen.

 

 

 

 
Banner

Agenda

23 februari 2019 19:30 - 22:00
E-Blitz