Welkom op de website van het dorp Doezum

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

St. VituskerkDe St. Vitus in Doezum, een beeldbepalend cultureel erfgoed


Geachte lezer,

De St. Vituskerk in Doezum is een waardevol cultureel erfgoed dat beeldbepalend is voor het dorp. Het is één van de drie oudste kerken in de provincie Groningen, en is van oorsprong een Romaanse tufstenen kerk uit de 12e eeuw.

In het verleden hebben diverse verbouwingen en restauraties de kerk zijn huidige uiterlijk gegeven. Helaas blijft de tand des tijds voortdurend knagen aan dit waardevolle bouwwerk, en daarom is opnieuw een restauratie dringend noodzakelijk om (verder) verval te voorkomen. Lekkages hebben een verwoestende invloed op de structuur van gebouwen en de St. Vitus vormt op die regel geen uitzondering. Herstelwerkzaamheden zullen moeten uitgevoerd aan zowel de buitenkant van de kerk als aan het interieur. De muren zullen aan de buitenkant waar nodig worden gerepareerd en gevoegd en het aangetaste pannendak zal worden hersteld. Binnen in de kerk zal het stucwerk worden vervangen en de tegelvloer met de grafzerken moet worden herlegd. Op de begane grond moet ook de gedeeltelijke houten vloer worden vervangen, zowel de balken als het vloerhout. Hetzelfde geldt voor de aangetaste balkkoppen van  de zoldervloer en voor de zoldervloer zelf. En dit is nog maar een deel van alle werkzaamheden die moeten worden verricht om de St. Vitus weer de komende jaren te kunnen laten trotseren. Zo zijn er ook nog: de elektrische installatie, het verdere interne timmerwerk, de banken, het schilderwerk, de bliksemafleiding, de kansel, en diverse werkzaamheden aan de toren. Kortom, een heel pakket.

Daarnaast heeft het kerkbestuur het voornemen uitgesproken om de kerk multifunctioneel te maken waarbij naast de gewone kerkdiensten ook bijv. concerten, huwelijksvoltrekkingen en exposities georganiseerd kunnen worden. Om dit mogelijk te maken zijn aanpassingen nodig die het gebouw gebruiksvriendelijker moeten maken, zoals sanitaire- en keukenvoorzieningen, centrale verwarming, verbetering van het zitcomfort, en voorzieningen op het gebied van elektra.

Natuurlijk is er veel geld nodig om dit allemaal te kunnen realiseren. Berekeningen van de architect hebben uitgewezen dat de restauratie en de aanpassingen plm. € 381.000 gaan kosten. Hiervan is plm. € 251.500 dubsidiabel. De Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten draagt bij met een subsidie van 70% van de subsidiabele kosten ten bedrage van plm. € 176.000.  De overblijvende niet-subsidiabele kosten van de restauratie en de kosten voor de aanpassingen bedragen plm. € 205.000. Van diverse zijden zijn reeds aanvullende subsidies toegezegd ten bedrage van plm. € 90.000. Dat betekent dat nog dekking moet worden gezocht voor een bedrag van plm. € 115.000. De kerkenraad staat hierbij garant voor een bedrag van plm. € 80.000. De overige € 35.000 à € 40.000 moeten worden bijeengebracht d.m.v. bijdragen vanuit de bevolking. Het daartoe door de restauratiecommissie ingestelde actiecomité doet derhalve een klemmend beroep op de bevolking van Doezum en alle overigen die de St. Vitus een warm hart toedragen om de hierna genoemde acties ten volle te ondersteunen.A.  Dakpannen actie

Op het dak van de St. Vituskerk liggen plm. 5000 dakpannen. De mogelijkheid wordt geboden 12 van deze dakpannen te adopteren tegen een bedrag van € 10 per stuk, over een periode van drie jaar. U draagt dan € 40 per jaar bij en in totaal over drie jaar € 120. Deze folder wordt bezorgd op ruim 400 adressen. Het actiecomité heeft daarbij het uitgangspunt dat de Doezumer bevolking het in haar gestelde vertrouwen ten volle waar zal maken met de adoptie van bij voorkeur 12 dakpannen per adres. Het comité realiseert zich dat € 40 per jaar een aanzienlijk bedrag is, maar rekent erop dat de inwoners van Doezum het behoud van de Sint Vituskerk een warm hart toedragen.

Het bijgaande inschrijfformulier wordt uiterlijk 2 juni a.s  weer bij u opgehaald. U kunt het toegezegde bedrag eenmalig of jaarlijks in de maand mei overmaken op een van onderstaande rekeningen.

Postbank rekeningnummer 30.14.077 of Rabobank rekeningnummer 32.37.20.013 
t.n.v. ‘Restauratiefonds St. Vituskerk’ te Doezum
o.v.v. ‘dakpannenactie en vermelding van het jaar’.

B.  Verkoop van een in 1988 door de kunstenaar Joop Klompien vervaardigde pentekening van de St. Vituskerk, met of zonder lijst

Prijs van de losse pentekening € 9,95.
Ingelijst in een randloze glaswissellijst voor € 4,95 extra. Totaalprijs € 14,90.
Ingelijst in een lijst met zwarte rand voor € 11,95 extra. Totaalprijs € 21,90

Deze pentekening zal op diverse manieren en momenten onder uw aandacht worden gebracht, en is reeds te verkrijgen bij Technisch Centrum Gjaltema, Kledingzaak Kroost, Tankstation Bosklopper en Tankstation Snip, allen aan de Provincialeweg in Doezum.

Ook kunt u telefonisch of per mail  bestellen bij:
Marianna Pera, tel. 0594-613554
e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Trea van der Ploeg, tel. 0594-658007
e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

C. DVD actie
Kortgeleden is een fotoboek over het dorp Doezum uitgegeven. We bieden u de mogelijkheid de daarin afgedrukte foto’s, aangevuld met nog niet afgedrukte foto’s en ander beeldmateriaal op DVD te kopen. Daarmee kunt u de beelden nu ook zichtbaar maken op uw computerscherm of televisietoestel.

Deze DVD zal op diverse manieren en momenten onder uw aandacht worden gebracht.

D. Boek over de St. Vituskerk

Het boekje van de geschiedenis van de St. Vituskerk, geschreven door Jaap v.d. Veen, wordt opnieuw uitgegeven.

Te zijner tijd zal ook dit boekje onder uw aandacht worden gebracht.

 
Banner