Welkom op de website van het dorp Doezum

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Fout
  • XML Parsing Error at 1:926. Error 9: Invalid character
Geschiedenis van Doezum


Hoe is Doezum aan zijn naam gekomen?

In de veertiende eeuw wordt Doezum in het Munsterse dekenaatsregister volgens Von Ledebur genoemd als ``Uteracosum alias Dolum``en volgens K. Von Richthofen als ``Uteracosum alias Dosum``. Opende was volgens beide geleerden ``Uracosum alias Upende``.

``Utera`` moeten we vertalen als ``uiteinde`` of ``benedeneinde``van ``Cosum`` of``Dosum``dus Doezum. ``Ura`` als het ``boveneinde`` of ``Opeinde`` van ``Cosum`` dus ``boven Doezum``.

Hieruit blijkt dat er aanvankelijk sprake is geweest van een ``Boven-Doezum`` en een ``beneden-Doezum``, waarvan Boven-Doezum zonder twijfel ouder is.

Onder Beneden-Doezum moeten we dan verstaan het gebied met de kerk ten westen van de oude verkavelingsgrens. Dit beneden-Doezum is aanvankelijk een deel van Opende geweest, hetgeen wel aan te nemen is. De hogere gronden van Opende zullen eerder ontgonnen zijn dan de lagere ten westen van de Doezumer kerk.

De namen Ura- en Utera-Dosum sluiten geheel aan bij onze theorie van een verdwenen nederzetting tussen de Doezumer Kerk en het grondgebied van Grootegast. Of dit nu Amptorp was of een ander dorp zullen we nimmer kunnen bewijzen.

Op deze foto het gebied tussen Grootegast en Doezum met zwembad, sporthal en voetbalvelden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Peebosserbrug

Deze ophaalbrug over de Doezumertocht is gebouwd in 1930 ter vervanging van een draaibrug. De brug moest met de hand worden geopend.

In 1979 vond een restauratie plaats. De ijzeren ophaalbrug met een hameipoort van geklonken ijzer staat nu op de monumentenlijst.

Mevrouw G. Kuipers-Bosklopper die in het kruidenierswinkeltje naast de brug woonde bediende de klapbrug ten behoeve van de schepen die o.a. naar de melkfabriek voeren. Zij was hiervoor aangesteld door de Gemeente Grootegast. Sinds begin 1950 is er geen scheepvaart meer door de Doezumertocht.

 

Oorlogsmonument

Het oorlogsmonument, beter bekend als “De Leeuw” in Doezum, is een wit natuurstenen beeld van de Nederlandse leeuw. Het beeld is geplaatst op een gemetseld voetstuk.

De leeuw staat op het Kerkplein en kijkt richting de St. Vitus Kerk. Het initiatief voor een monument kwam uit de burgerij. In november 1945 werd door burgemeester en wethouders een comité samengesteld, waarin personen uit verschillende dorpen plaats namen. Uit Doezum waren dat Tj. Balk, landbouwer en winkelier, J. Duursema, directeur zuivelfabriek te Doezum en J.F. van der Veen, landbouwer. Het comité had als doel een monument op te richten voor de inwoners van de gemeente Grootegast, om de slachtoffers te herdenken die vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het hiervoor benodigde geld werd door middel van een lijst collecte in de tweede week van september 1946 bijeen gebracht. Toen moest er een ontwerp komen en een geschikte plaats voor het monument. Door de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is op 14 april 1953 een goedkeuringsbesluit genomen voor het ingediende ontwerp.

De onthulling van het monument was op dinsdag 8 juni 1954.

Ontwerper van het beeld is de beeldhouwer Rissinus D. (Rinus) Meijer (Groningen 1917 - Harkstede 1985).

Op het voetstuk staat het wapen van de gemeente Grootegast met daarboven de volgende tekst:

IN MEMORIAM 1940 – 1945

 

Lees meer...
 

Schoolmeestersrapport

Schoolmeestersrapport uit 1828

In opdracht van de Commissie van Onderwijs werden in 1828 200 scholen in de provincie Groningen aangeschreven met het verzoek om enige vragen over hun dorp te beantwoorden. Maar liefst 177 schoolmeesters hebben geantwoord. De vragen werden aan de schoolmeester voorgelegd, omdat hij immers iemand was die alles weet en ieder geval goed kan vertellen.

 

Het doel van de vragen was om deze informatie te verzamelen, waarmee schoolopziener Nicolaus Westendorp een geologische en topografische kaart van de provincie kon samenstellen.

 

Bijna alle originele schoolmeestersrapporten zijn bewaard gebleven en zijn in het Rijksarchief in Groningen. De rapporten zijn nu online in te zien op www.Groningerarchieven.nl onder Bronbewerking.

 

Welke schoolmeester uit Doezum heeft de vragen beantwoord?

Lees meer...
 

Molens in Doezum

Rosmolen van Willem Jans

Willem Jans is geboren in september 1715. Van oorsprong is de familie afkomstig uit Drachten.

Willems Jans is getrouwd met Hiltje Jans op 18 mei 1739 in Doezum. Hiltje Luitjes is afkomstig uit Gorredijk, waar ze gedoopt is op 7 augustus 1715.

Willem en Hiltje zijn gaan wonen in Doezum. Willem is koopman en hij heeft een rosmolen met een grutterij. Deze rosmolen stond achter de woning van het voormalig postkantoor en de woning van familie Bosklopper, nu Provincialeweg 74. Daarvoor was hier café Piers, een café met doorrit en omstreeks 1739 tot 1830 dus een rosmolen.

Lees meer...
 
Meer artikelen...


Pagina 1 van 2
Banner

Agenda

22 november 2019 20:00 - 23:59
Klaverjassen
23 november 2019 08:30 - 12:00
Oud papier bij de weg
23 november 2019 14:00 - 17:00
Intocht Sinterklaas