Welkom op de website van het dorp Doezum

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Informatie

Over ons

PKN gemeente Doezum.

PKN  Doezum is een dorpsgemeente, in 2008 ontstaan door een fusie van de Hervormde en de Gereformeerde Kerk, beide te Doezum, en telt ruim 550 leden, verdeeld over drie wijken. De diensten worden beurtelings gehouden in de twaalfde eeuwse ‘Sint Vituskerk’ en in ‘De Haven’, welke is gebouwd in 1962.

De leeftijdsopbouw van de gemeente ziet er als volgt uit:

Leeftijd

2013

0 tot 20

21%

21 tot 40

21%

41 tot 60

29%

61 tot 80

25%

81 tot100

3%

Een groot aantal vrijwilligers is actief in de kerk. Hierbij kunt u denken aan het leiden van de zondagschool, het verzorgen  en bezorgen van bloemen, het kosterschap, de schoonmaak, tot lid van de kerkenraad. Hieruit spreekt een grote betrokkenheid.

Ontwikkeling.

Onze gemeente is geen gemeente die alles wil laten blijven zoals het is, maar die ook niet kiest voor vernieuwen om het vernieuwen. Zij zoekt naar functionele en zinvolle vernieuwingen voor jong en oud. Waardering voor het voorgeslacht houdt niet in dat in de kerkdienst alles moet verlopen zoals het vroeger ging. Onze gemeente streeft er naar verscheidenheid in geloofsbeleving de ruimte te geven zodat alle leden zich ‘thuis’ voelen. Deze pluriformiteit maakt de onderlinge ontmoeting boeiend.

Eredienst

In de erediensten staat het Woord van God centraal. We zoeken daarin naar de beleving van Gods liefde en richtlijnen voor ons leven. Dat wil zeggen:  geen tijdloze preken  maar een prediking waarin een relatie voelbaar is tussen datgene wat in de bijbel staat en de praktische toepassing van vandaag.

Er wordt elke zondag een dienst gehouden.

Structuur en beleid.

De kerkenraad bestaat op dit moment uit 14 leden. De vergaderingen worden voorbereid door de preases en scriba.

Voor elke wijk is een wijkteam samengesteld bestaande uit ouderling, diaken,  kerkrentmeester en wijkmedewerkers.

Daarnaast bestaan er vele werkgroepen en commissies.

De kerkenraad wil bevorderen dat onze gemeente levend en vitaal blijft, een gemeente waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.

In het in 2009 vastgestelde beleidsplan wordt aangegeven dat de komende jaren  bijzondere aandacht zal worden besteed aan:

· Kennis en bezieling

· Kern en identiteit

· Inhoud jeugdwerk

· Relatie met actuele thema’s

 

Daarnaast zijn in 2012 huiskamergesprekken gehouden onder de benaming  ‘Running diner’. Dit heeft geresulteerd in het samenstellen van speerpunten. Deze zijn vastgelegd in het document ‘uitkomsten Running Diner’.

 


Banner

Agenda

08 december 2019 08:00 - 17:00
Actie "Deel je kerstpakket"
08 december 2019 16:00 - 18:00
Adventsconcert Westerlauwers mannenkoor
10 december 2019 19:30 - 22:00
Kerstworkshop
13 december 2019 18:30 - 21:30
Kerstmarkt
14 december 2019 19:30 - 22:00
E-Blitz
16 december 2019 18:00 - 20:00
Rollade/Soep Aktie Beatrix
17 december 2019 15:00 - 17:00
Ouderensoos
18 december 2019 14:30 - 17:00
Kerst lampion maken
19 december 2019 14:30 - 17:00
Optocht kerstlampions
19 december 2019 15:00 - 18:00
Voedselbank Deel je kerstpakket