Welkom op de website van het dorp Doezum

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Nieuws


Werkzaamheden Provincialeweg

Reconstructie Provincialeweg

Na jaren van plannen maken, besprekingen, aanpassingen van plannen en later ook inspraakbijeenkomst en andere voorlichtingen is het dan zover dat de provinciale weg nu daadwerkelijk wordt aangepakt. De werkgroep binnen Doezum die zich heeft ingezet voor de herinrichting heeft een erg lange adem gehad en zich tot het eind ingezet. Belangrijkste zaak wat is gerealiseerd is een doorlopend fietspad van voor naar achter in het dorp wat behoorlijk passen en meten is geweest, maar waar uiteindelijk wel ruimte voor is gevonden door de provincie. Zo hoeven de fietsers niet meer op de weg tussen het doorgaande verkeer te fietsen. Hartelijk dank voor al die uurtjes en communicatie die hierin heeft gezeten!

Wegwerkzaamheden N980 tussen Grootegast en Doezum

30 augustus 2019

Vanaf maandag 2 september vindt er groot onderhoud plaats aan de provinciale weg N980, vanaf de Rondweg Grootegast tot aan de Kaleweg bij Doezum. Het asfalt wordt vervangen en de dorpskern van Doezum wordt opnieuw ingericht. De onderhoudswerkzaamheden duren tot begin november. Tijdens de werkzaamheden blijven de bedrijven aan de N980 bereikbaar.

Provinciale weg N980

Vier fasen

De werkzaamheden beginnen na de kruising met de Hoofdstraat van Grootegast en zijn opgedeeld in vier fasen:
• Hoofdstraat tot aan de Munnekeweg in Grootegast.
• Na de kruising Munnekeweg tot aan de slinger in Doezum.
• De slinger in Doezum tot en met het einde van de dorpskern van Doezum.
• Na de dorpskern van Doezum tot en met de Kaleweg.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden blijven de bedrijven bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Er is een omleidingsroute voor het doorgaande verkeer Sebaldeburen - Kornhorn. Kijk voor meer informatie over de omleidingsroutes op de Slimme Kaart van Groningen Bereikbaar.

 

 

MuziekSpektoakel

Muziekspektoakel veur elk’n één!

De tied hold gien schoft… tied veur actie! De noam zegt ’t al: as waarkgroep ‘financiën’ van het te bouwen Dorpshuus benn’n we bezig een woar Muziekspektoakel te organiseer’n! Dizze waarkgroep het vanzelf de opdracht kreeg’n om op financieel gebied het Dorpshuus een steuntje ien de rug te geev’n. Doarom hebb’n wie bedacht een oamd te vullen met verschill’nde artiesten. Dit gijt van koren tot woare bands. We hebb’n veur Doezum de beste peerden van stal trokk’n! Dit heule spektoakel gijt ploatsvind’n op aanstoande zaterdag 9 november vanaf 19:30 in de Haven. Ook zörg’n wie natuurlijk dat er ’n neutje te kroak’n is en ook veur wat happerij zitt’n je bie ons gebakk’n. Veur verdere info kenn’n je ’t beste de komende Proat ien de goat’n holl’n, of de Facebook van Dörpsbelang’n eem volg’n. We hoop’n dat we jem allemoal zien in de Haven te Doezum, zodat we met zien allen het Dorpshuus de steun geev’n die ’t zo hard neudeg het! Vergeet ook niet een koppeltje kameroaden (m/v) met te nemm’n, dan moak’n wie d’r met ’n ander een gezellige oamd van!

Veur vroag’n of opmerkn’s kenn’n je contact opnemm’n met Dirk-Jan Froentjes op 06-50981809!

 

Kerstmarkt

Standhouders gevraagd voor de Kerstmarkt in Doezum

Op 13 DECEMBER 2019 in De Haven/Het Anker aan de Perastraat

Vakantie voorbij en kinderen weer naar school, de regelmaat keert terug. De zomerevenementen zijn voorbij, maar in Doezum zijn we al weer druk met het organiseren van een groots winterevenement; de jaarlijkse Kerstmarkt. Het zal dit jaar de tiende editie zijn!

De gezellige sfeervolle kerstmarkt, met live muziek, wordt gehouden in en Het Anker en in de Haven en buiten in de verwarmde tent.

We hebben ruimte voor ongeveer 45 kraampjes.

We hopen weer op aanmeldingen met allerlei verschillende winter- en kerstattributen, maar ook stands voor het goede doel of verenigingen zijn welkom.

Op het plein is er nog genoeg ruimte voor de verkoop van diverse kerst en aanverwante spullen.

Dus heb je leuke of lekkere winter- of kerstartikelen te koop en wil je wel eens op de kerstmarkt staan, meld je dan heel snel aan. Ook is er de mogelijkheid voor mensen die een (kerst gerelateerde) hobby hebben om hun werk te laten zien.

De kosten voor een kraam zijn € 5,- (inclusief twee consumptiebonnen). Bij opgave graag doorgeven hoeveel ruimte/tafels je nodig hebt en wat je gaat verkopen of laten zien.

Opgeven kan tot 1 december 2019, maar vol is vol.

De kerstmarkt is van 18.00 uur tot 21.30 uur.

Opgave bij:

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. tel. 0594-659810

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. tel: 06-15108652

 

 

Dorpshuis

Stand van zaken Dorpshuis Doezum

Graag willen we, als Stichting Dorpshuis Doezum, alle inwoners even bijpraten over de stand van zaken. Het lijkt misschien dat er geen voortgang in zit maar achter de schermen wordt er druk gewerkt. De stichting is nu compleet en bestaat uit de volgende personen: Voorzitter: Jan Saathof, Penningmeester: Marchien Hut, Secretaris: Ellen Bos, Bestuurslid: Auke Helmus, Bestuurslid: Jan Renkema. Op 27 mei is het laatste plan aan de belangstellenden gepresenteerd en dit werd vol enthousiasme ontvangen. Ondertussen zijn we enkele maanden verder en kan worden vastgesteld dat we een stap verder zijn met een formeel akkoord van de PKN-gemeente tot het kunnen verkrijgen van het gebouw de Haven. Er zijn echter vanuit de PKNgemeente wel nieuwe voorwaarden gesteld. Een daarvan is erfpachtvoorwaarden en de gemeente wil een oplossing zoeken voor de overige gebouwen. Deze oplossing gaat buiten de stichting om en daar hebben we helaas ook geen invloed op. Ook zijn enkele risico’s benoemd wat mogelijk kostenverhogend gaat werken voor de realisatie van het dorpshuis. Vlak voor de vakantie zijn de contouren van de voorwaarden van PKN zichtbaar geworden en terwijl de Dorpsproat nu in elkaar wordt gezet zijn wij bezig om (juridisch) advies in te winnen hoe met deze voorwaarden om te gaan en vast te stellen of dit wel in te passen valt binnen het (financieel) plan. Verder zijn we uitgenodigd door de Gemeente Westerkwartier om de stand van zaken te bespreken van de plannen en de subsidies van gemeente en provincie. Hierbij worden de tekeningen van het dorpshuis nu door de welstandscommissie om te kijken of er nog aanpassingen benodigd zijn voor het aanvragen van een vergunning. De subsidiezoeker is bezig met het plan om specifieke fondsen aan te schrijven; deze beslissen vaak aan het eind van het jaar zodat dan ook duidelijker kan worden of de financiële doelstelling gehaald kan worden. Verder zijn al vrijwilligers actief bezig om al evenementen te organiseren om geld binnen te halen zoals de motor/auto toertocht op 21 september en op 9 november het Muziek Spektoakel. Werkgroep Bouw is bezig met de benodigde tekeningen (o.a. nodig voor de gemeente en indiening voor de vergunningen). Er is uiteraard nog veel geld vanuit het dorp nodig; in dat kader: het bankrekeningnummer van Stichting Dorpshuis Doezum is NL31RABO0331364204. Er zullen ook nog weer verdere acties volgen. Tijdens de laatste dorpsbijeenkomst hebben we veel aanmeldingen ontvangen van Doezumers die willen helpen tijdens de bouw van het dorpshuis. Niet iedereen kan nu al praktisch aan de slag maar we hopen dat iedereen de tijd die nu nog niet nodig is dat later dubbel en dwars kan inzetten. Mochten er vragen zijn aan het bestuur over het dorpshuis dan kun je natuurlijk altijd een van de leden opzoeken maar je kunt ook een mail sturen naar: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. Het postadres van de Stichting is: Provincialeweg 78, 9863 PJ Doezum Hieronder zijn nog enkele tekeningen opgenomen zodat jullie alvast een beeld hebben hoe het dorpshuis eruit komt te zien: 

Intocht Sinterklaas

Sinterklaas komt weer in Doezum

Op zaterdag 23 november 2019 komen Sinterklaas en zijn Pieten weer naar Doezum. In verband met navigatieproblemen van de afgelopen jaren heeft de sint nog niet duidelijk kunnen aangeven waar ze aan zullen komen in Doezum. Zal het gewoon weer bij de brug in de Peebos zijn of een andere plaats in Doezum? Hou dus de volgende Doezumer Proat in de gaten en de borden aan de weg. De aankomsttijd is wel bekend, namelijk 14.00 uur.  Vervolgens maken ze met paard en koets een rondrit door het dorp onder begeleiding van Chr. muziekvereniging Beatrix. Om 15.00 uur is er in `tAnker een feestje voor alle kinderen t/m groep 4. Kinderen die een tekening of een knutselwerkje voor Sinterklaas of de Pieten willen maken kunnen die dan inleveren. Kinderen, ouders, grootouders en overige Doezumers………kom op 23 november om 14.00 uur Sinterklaas begroeten en wie weet wat voor gekke streken de Pieten nu weer uithalen.

Omdat het een feestelijke gebeurtenis is, steken we allemaal de Doezumer vlag uit!


 

 

Met dank aan Trea van der Ploeg voor de mooie foto's. ( 2016)


 

 

 

 

 

 

Toneelvereninging Apart Volk

Nieuws van toneelvereniging “ Apart Volk”.

Eind augustus zijn we weer begonnen met de repetities van het nieuwe seizoen. Een bijzonder seizoen, we spelen voor de 25e keer !!! We spelen dit seizoen een avondvullend blijspel met de veelbelovende titel: “ Bikini’s & Bratwurst”.  De afgelopen 3 seizoenen hebben we in Kornhorn gespeeld. Toen we in 2016 plotseling een nieuwe repetitie-en opvoeringsplek moesten zoeken, en er in Doezum op dat moment geen geschikte ruimte was voor ons, zijn wij naar Kornhorn “verhuisd”. Wij zijn daar zeer gastvrij ontvangen . Voor ons een gok, maar het heeft allemaal goed uitgepakt:  de Doezumers kwamen ook in Kornhorn naar onze uitvoeringen. Wij zijn de mensen van “ Het hornhuus” dan ook erg dankbaar voor hun gastvrijheid, meedenken en medewerking , en de plezierige samenwerking.  Maar onze gedachte is altijd geweest: de toneelvereniging van Doezum hoort in Doezum !! Inmiddels zijn we 3 jaar verder en staan de ontwikkelingen in Doezum wat  betreft de realisatie van een dorpshuis niet stil.  Ook de toneelvereniging wil de plannen voor het nieuwe dorpshuis steunen!!!! Dit heeft ons doen besluiten om de uitvoeringen dit seizoen te houden in de voormalige kerkzaal van “ De Haven” en de opbrengst van de catering van onze 4 uitvoeringsavonden is geheel ten bate van de realisatie van het nieuwe dorpshuis. De zaal van “ De Haven” zal door ons worden omgetoverd als één groot decor voor ons toneelstuk….. Een jubileumuitvoering vraagt om iets bijzonders……… Veel wil ik nog niet kwijt……maar ik kan al wel verklappen dat een speler al druk bezig is om goed in vorm te komen voor zijn rol………dat er tongen gebroken worden over de Duitse woorden……..er driftig gesmeerd wordt met zonnebrandcrème………..sterke verhalen verteld worden…………dat het hilarisch is……….en ook erg spannend……… De data kunt u alvast noteren: vrijdag 31 januari, zaterdag 1 februari, vrijdag 7 februari en zaterdag 8 februari 2020 !!!!!

 

 


Banner

Agenda

25 oktober 2019 08:00 - 17:00
Uiterste datum inleveren copy
29 oktober 2019 14:30 - 17:00
Ouderensoos
01 november 2019 20:00 - 23:59
Klaverjassen