Welkom op de website van het dorp Doezum

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Ouderensoos

Ouderensoos

De Soos is opgericht in 1969  Dit jaar heeft de Soos in Doezum 50 jaar bestaan, dat wil de Sooscommissie niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het is al lang geleden en dus verleden tijd, maar de herinneringen raak je nooit meer kwijt. Vanuit de gemeente kwam er een verzoek voor elk dorp een Soos. J. v.d. Veen nam het voortouw en hij was het ook die men als voorzitter koos. Achttien jaar lang heeft hij dit werk met veel plezier gedaan, en heeft later de hamer aan mevr. Wiekema over gedaan . Zeven jaar heeft zij voor de jongens en wichter klaar gestaan. Ja zo sprak mevr. Wiekema de Soosleden aan. Ja er waren in die tijd ook al veel activiteiten en werd altijd door vrijwilligers voorbereid. Een van de bestuursleden had het geld in beheer en een ander moest de notulen maken elke keer. Altijd was er wel iemand met een goed idee. En er was altijd wat lekkers bij de koffie en thee. Zo deed iedereen zijn best op eigen manier en het bestuur doet het nog steeds met veel plezier. Het zijn vaak de kleine dingen en een klein gebaar, maar samen sta je sterk en komt het altijd klaar. Er zijn veel mooie maar ook verdrietige momenten geweest, maar de Kerstvieringen was voor iedereen een bijzonder feest. En wat hebben we met de reisjes mooie dagen gehad. Elk jaar gingen wij met elkaar met de bus op pad. Een ding uit het verleden heb ik nog niet verteld, en dat moet toch nog even worden vermeld. Op de eerste Soosmiddag waren er 15 personen aanwezig. Er waren veel sprekers en met veel dingen waren ze bezig. De contributie werd vastgesteld op een gulden per keer, voor dat geld krijg je nu geen spreker meer. Zo ligt in het verleden de oorsprong van het hoe. Wij wensen elkaar een goede toekomst toe. 29 Oktober hebben wij een feestje op die zo goede tijd en de Soos hier in Doezum willen wij na 50 jaar niet kwijt. Namens het bestuur, R. Snip - Nicolai

De ouderensoos in Doezum heeft het programma voor het nieuwe seizoen weer klaar. Wij hebben om de drie weken Soos in het `t Anker. Ook dit jaar hebben wij weer een leuk en gevarieerd programma met  o.a. de Kerstviering met broodmaaltijd. Natuurlijk ontbreekt de Nieuwjaarsvisite niet met een hapje en een drankje. Elk jaar gaan wij  een dag met elkaar op reis samen met Lutjegast. De gemeentelijke start is altijd op een zaterdagmiddag in `t Anker. De Soos heeft tussen de vijftig en zestig leden. De Soos is er voor alle Doezumers van 50 jaar en ouder. Heeft u zin om mee te doen, U bent van harte welkom. De startmiddag is op 28 september 2019.  Namens het bestuur, R. Snip - Nicolai

Programma ouderensoos te Doezum 2019 / 2020

28 september om 14.00 uur in “Het Anker”  Gezamenlijke startmiddag van de gemeentelijke soos Kosten € 3,00 p.p.

8 oktober 2019 om 14.30 uur in “Het Anker”  Annemarie Groot geeft een presentatie over haar werk als ambulanceverpleegkundige

29 oktober om 14.30 uur in “Het Anker”  50 jarig jubileum met voorstelling “Tetje van toen” “ Uit het leven gegrepen”

19 november om 14.30 uur in “Het Anker”  Teake Boersma uit Zuidhorn vertelt over “de macht en pracht van de Groninger boeren”

17 december om 15.00 uur in “Het Anker”  Kerstviering met broodmaaltijd m.m.v. een zangkwartet

7 januari om 14.30 uur in “Het Anker”  Nieuwjaarsborrel 2020 m.m.v. accordeonmuziek van Kees Klunder en Coby Hoiting

28 januari om 14.30 uur in “Het Anker” Bearn Bilker burgemeester Kollum houdt een lezing over het koninklijk huis derde deel “de koningen”

18 februari om 14.30 uur in “Het Anker  Mevrouw A. Leyendekkeruit uit Joure doet schetsjes fan Sijke ut Skipsleat in het fries

10 maart om 14.30 uur in “Het Anker” Hein Boersma uit Sint Nicolaasga is Entomoloog vertelt over vlinders en over reizen in Afrika

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u terecht bij onderstaande bestuursleden:

Voorzitter Renny Snip tel. 659627 Penningm. Nelly Olthoff tel. 658074Secr. Aly Kloosterman tel. 612618 Lid Sjoukje de Haan tel. 612991 Lid Jan v.d. Vlugt tel. 613470 Banknummer van de soos is NL88RABO 0341002747 t.n.v. Ouderen Soos Doezum Olthoff – van der Vinne  De contributie bedraagt € 30,00 per persoon

 
 

Biljartclub DBC Doezum

Doezumer Biljart Club

Voor informatie secretaris: J.K. van der Vaart, tel: 0594-659079, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

 

 

Toneelvereniging Apart Volk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elk jaar in februari / maart is het weer zover: de uitvoering van toneelvereniging "Apart Volk". Zoals elk jaar zijn alle vier avonden al snel na de voorverkoop helemaal uitverkocht. In het begin mocht men alle avonden roken. Na een aantal jaren werd er een rookvrije avond ingelast en tegenwoordig is alles rookvrij, maar de mensen blijven komen. Ouders, grootouders en kinderen komen gezamenlijk, de jeugd uit de keten, kortom iedereen van jong tot oud komt altijd kijken bij de uitvoering van "Apart Volk".

Apart Volk is opgericht na aanleiding van de jaarvergadering op 21 november 1995 van "Ons Dorpsbelang". De vraag tijdens de vergadering was waarom er geen toneelvereniging was in Doezum. Direct na de vergadering hebben Josien van Kammen, Ingrid Top, Johannes en Gerda Alserda, Karst Bosklopper, Rein van der Meer, Oeds Kooistra, Jannie de Vries, Johannes Hut (wilde alleen helpen met het decor, maar werd direct gebombardeerd tot voorzitter en had direct de hoofdrol te pakken), Corien Marinus en Tamme Zwama het plan opgevat om een toneelvereniging op te zetten. Zo gezegd zo gedaan en op zaterdag 24 februari 1996 werd voor het eerst een stuk gespeeld met de naam "Apart Volk". De tweede voorstelling was op 1 maart 1996. Nadat bleek dat twee voorstellingen te weinig was om alle belangstellenden het stuk te showen werd besloten op 8 maart 1996 nog een voorstelling te geven. De naam van het eerste stuk dat de vereniging opvoerde is direct gebruikt als naam van de vereniging. In 1996 was Klaas Oedzes regisseur.

Op dit moment heet Apart Volk elf leden namelijk: regisseur Sjoerd Boer, souffleuse Regina Jager, spelers Ingrid Top, Diny Helmholt, Siepie Helmus, Corien Marinus, Gerda Alserda, Auke Helmus, Derk Kuipers, Silphen Top en Johan Alserda

Een greep uit de gespeelde stukken:

1996: Apart Volk

1998: Geluk is met de dommen

2000: Bokkesprongen

2005: Koestukken 7

2009: Ik bemoei me er niet mee

2014: Gekkenhuis in het ziekenhuis

 

Contact: mw. Y. Top-van der Kooi, 0594-612999

Voor meer info zie de facebookpagina: https://www.facebook.com/apart.volk.1?fref=ts

 

e-Blitz

Als de zomervakantie voorbij is en de scholen beginnen weer, dan beginnen ook de soosavonden van e-Blitz weer.

Regelmatig worden er soosavonden georganiseerd, waarbij je lekker kunt chillen, tv-kijken of bijkletsen met de jeugd waarmee je eerder naar de basisschool ging. Er is wifi, Fox ( Eredividie Live), poolbiljart, dartspel en een Wii met diverse spellen. Je hoeft niet lid te zijn van e-Blitz, je kunt gewoon binnenlopen. De soosavonden worden gehouden vanaf 19.30 tot 22.30 uur. De entree is gratis! Drinken kost 1 euro en chips 50 cent. Warme snacks hebben we ook tegen betaling. Introducees zijn altijd welkom!!!

We zien jullie graag op een soosavond bij e-Blitz

Kijk ook op de site: www.eblitz.nl of like onze Facebook pagina.

 


Pagina 1 van 2
Banner

Agenda

08 december 2019 08:00 - 17:00
Actie "Deel je kerstpakket"
08 december 2019 16:00 - 18:00
Adventsconcert Westerlauwers mannenkoor
10 december 2019 19:30 - 22:00
Kerstworkshop
13 december 2019 18:30 - 21:30
Kerstmarkt
14 december 2019 19:30 - 22:00
E-Blitz
16 december 2019 18:00 - 20:00
Rollade/Soep Aktie Beatrix
17 december 2019 15:00 - 17:00
Ouderensoos
18 december 2019 14:30 - 17:00
Kerst lampion maken
19 december 2019 14:30 - 17:00
Optocht kerstlampions
19 december 2019 15:00 - 18:00
Voedselbank Deel je kerstpakket