Als Stichting Dorpshuis Doezum de ANBI-status heeft verkregen moet zij haar jaarlijkse financiele verantwoordingen en jaarverslagen publiceren. Aangezien de stichting nog in de opstartfase zit, is deze verantwoording beperkt. Hieronder is het laatste jaaroverzicht opgenomen.

 

Financieel jaaroverzicht 2019