In november hebben we te horen gekregen dat er een definitief besluit is genomen door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente voor verkoop van de Haven aan het dorp Doezum. Dit is goed nieuws en dit besluit is vervolgens ook vastgelegd in een nieuwe intentieovereenkomst. Stichting Dorpshuis Doezum zal het gebouw de Haven nu verder ombouwen tot dorpshuis als de financiƫle middelen rond zijn`t Anker wordt verkocht en omgebouwd tot (koop)appartementen als het dorpshuis klaar is. De vergunningaanvraag is voor de kerst bij de gemeente ingediend en daarvan verwachten we een gunstige toekenning gezien de gesprekken die nu steeds met gemeente (wethouder / welstand) hebben plaatsgevonden. Op dit moment zijn we met een fondsenwerver druk bezig om alle middelen bij elkaar te krijgen om de verbouw ook financieel dekkend te krijgen.

Graag willen we, als Stichting Dorpshuis Doezum, alle inwoners even bijpraten over de stand van zaken. Het lijkt misschien dat er geen voortgang in zit maar achter de schermen wordt er druk gewerkt.

De stichting is nu compleet en bestaat uit de volgende personen: Voorzitter: Jan Saathof, Penningmeester: Marchien Hut, Secretaris: Ellen Bos, Bestuurslid: Auke Helmus, Bestuurslid: Jan Renkema.

Op 27 mei is het laatste plan aan de belangstellenden gepresenteerd en dit werd vol enthousiasme ontvangen. Ondertussen zijn we enkele maanden verder en kan worden vastgesteld dat we een stap verder zijn met een formeel akkoord van de PKN-gemeente tot het kunnen verkrijgen van het gebouw de Haven. Er zijn echter vanuit de PKN-gemeente wel nieuwe voorwaarden gesteld. Een daarvan is erfpachtvoorwaarden en de gemeente wil een oplossing zoeken voor de overige gebouwen. Deze oplossing gaat buiten de stichting om en daar hebben we helaas ook geen invloed op.