Het stichtingsbestuur is nog in goed gesprek met de protestantse gemeente over hoe de overdracht van het gebouw kan plaatsvinden. We verwachten dat er nu snel duidelijkheid komt en zien met vertrouwen dit tegemoet. Inmiddels is het stichtingsbestuur ook volop bezig om samen met de werkgroepen de tijdsplanning op elkaar af te stemmen. Binnenkort willen we ook de mensen die zich als vrijwilliger hebben opgegeven bijpraten waar we nu staan en wat de onderlinge verwachtingen van elkaar zijn.  Als er meer duidelijkheid is zullen we dit uiteraard zo snel mogelijk delen; houdt dus de website en het nieuws in de gaten!

 

We hopen uiteraard op een grote opkomst bij het muziekspektoakel op 9 november waarvan de opbrengst ten goede komt aan het dorpshuis! Erg leuk om te zien dat dit soort activiteiten van de grond komen evenals de motortoertocht. Ook de opbrengst van de kerstmarkt zal ten goede komen aan het dorpshuis, dus we hopen op goede opkomsten en opbrengsten!