Sociaal werk de Schans brengt eens per twee maanden een inspiratiekalender uit. Hierin worden activiteiten opgenomen die ondanks de coronamaatregelen wél door kunnen gaan. U kunt de kalender downloaden via onderstaande link.

Lees hier de Inspratiekalender maart- april 2021

Heb je zelf leuke ideeen voor de kalender? Neem dan contact op met de Schans, zij kunnen deze dan meenemen op de volgende kalender. Neem ook even contact op met Dorpsbelang Doezum. Wij kunnen via social media en de website wellicht ook reclame maken voor je idee!

Woonvisie

De woonvisie beschrijft het beleid op het gebied van wonen in het Westerkwartier voor de komende vijf jaar. Dit beleid geeft de gemeente handvatten om in te spelen op de woonopgaven die in het gebied en de afzonderlijke dorpen leven. In de komende jaren staat de gemeente voor forse uitdagingen. De samenstelling van de bewoners in de dorpen verandert, de gemeente werkt aan de kwaliteit en verduurzaming van de woningvoorraad en tegelijkertijd wil de gemeente wonen in het Westerkwartier betaalbaar houden voor iedereen. Het Westerkwartier blijft de komende jaren groeien en veel dorpen hebben lokale woonwensen.

Eindelijk een dorpshuis voor Doezum

 

Dinsdag 15 december werd gebouw De Haven in Doezum overgedragen aan de Stichting Dorpshuis Doezum. De Haven was tot nu toe in eigendom van de Protestantse Gemeente Doezum. Namens Stichting Dorpshuis Doezum zetten drie bestuursleden de benodigde handtekeningen.

Doezum - Notaris mevrouw Van der Veen van MW Notariaat uit Grootegast begeleidde het passeren van de akte en zo werd gebouw De Haven (voormalig kerkgebouw van de Protestantse Gemeente) eigendom van de Stichting Dorpshuis Doezum.

DECEMBER ACTIE

 

We kunnen terugzien op een geslaagde actie in december met een mooie opbrengst. Veel bestelde koeken, taarten en oliebollen werden bezorgd in Doezum. Met hulp van veel vrijwilligers was de opbrengst totaal € 1580,- . Weer een mooi bedrag voor de bouw van ons Dorpshuis.

Werkgroep Financiën Dorpshuis