Aangezien het bestuur graag wil dat Vereniging Dorpsbelang Doezum de ANBI status verkrijgt zijn we van plan de statuten van de vereniging te wijzigen. Waarom we de ANBI status willen verkrijgen zullen wij uitleggen in de ledenvergadering. In de statuten van de vereniging staan eigenlijk de basisregels waaraan wij ons als bestuur en u als lid aan moeten houden. Het bestuur kan de statuten dan ook niet zomaar wijzigingen. De leden moeten hiermee instemmen. Tijdens de ledenvergadering willen wij dit dan ook in stemming brengen.

Via onderstaande link is het concept van de statuten te vinden, zoals die opgesteld is door de notaris. Hierin is in het geel aangegeven welke wijzigingen er zijn ten aanzien van de huidige statuten. Hebt u vragen over de statutenwijziging dan kunt u die tijdens de vergadering stellen, maar u mag ook vooraf contact opnemen met één van de bestuursleden. 

Statutenwijziging Vereniging Dorpsbelang Doezum

Het bestuur nodigt de leden uit tot het bijwonen van de ledenvergadering op

Maandag 28 september 2020 om 19.45 in ’t Anker/ de Haven

(inloop vanaf 19.30)

 

Wandeltocht doezumerstruun 5 september 2020

Een geweldig resultaat, met 345 wandelaars verdeeld over vier afstanden, kunnen we dit evenement zeker geslaagd noemen en voor herhaling vatbaar. De opbrengst was 2166 euro, helemaal bestemd voor het nieuwe Dorpshuis.

Op de foto drie wandelaars, die heel blij zijn met hen welverdiende medaille.

TOERTOCHT voor motor of auto.

Met een opkomst van 72 motorrijders en 10 auto's kunnen we deze actie voor het Dorpshuis zeer geslaagd noemen. Veel complimenten over de mooie route's. Volgend jaar, de tweede zaterdag in september, gaan we voor de derde keer van start met motoren, auto's en dan ook een korte route voor brommers.