Ook in Doezum dit jaar geen officiële herdenking vanuit het Anker, We volgen hierin de richtlijnen en adviezen van het RIVM en het nationale comité 4 en 5 Mei.


Afwijking van het protocol i.v.m. coronavirus
De activiteiten rond 4 en 5 mei vinden dit jaar door de omstandigheden vooral vanuit huis plaats. Daarom vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan heel Nederland om op 4 mei de vlag thuis de hele dag halfstok te hangen ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers en op 5 mei de vlag uit te steken om de vrijheid uit te dragen en als eerbetoon aan hen die ons 75 jaar geleden hebben bevrijd.

zie ook de website van comité 4 en 5 mei https://www.4en5mei.nl/

 

In verband met de ontwikkelingen omtrent het corona-virus heeft het bestuur gemeend de komende ledenvergadering van 23 maart 2020 niet door te laten gaan. In afwachting van de ontwikkelingen kunnen wij nog niet aangeven wanneer de ledenvergadering plaats zal vinden. Wij zullen uiterlijk 2 weken van tevoren kenbaar maken wanneer de ledenvergadering plaats zal vinden. Communicatie richting de leden zal plaatsvinden via onze website én een aanplakbiljet bij de ingang van het anker. 

Aangezien wij ons er bewust van zijn dat niet alle leden de website in de gaten houden willen we u vragen deze informatie zoveel mogelijk te delen met uw dorpsgenoten. Deze mededeling is ook aangeplakt bij de ingang van het anker. 

 

 

VERENIGING ONS DORPSBELANG DOEZUM

Het bestuur nodigt de leden uit tot het bijwonen van de ledenvergadering op

Maandag 23 maart 2020 om 19.45 in ’t Anker

(inloop vanaf 19.30)