In verband met de ontwikkelingen omtrent het corona-virus heeft het bestuur gemeend de komende ledenvergadering van 23 maart 2020 niet door te laten gaan. In afwachting van de ontwikkelingen kunnen wij nog niet aangeven wanneer de ledenvergadering plaats zal vinden. Wij zullen uiterlijk 2 weken van tevoren kenbaar maken wanneer de ledenvergadering plaats zal vinden. Communicatie richting de leden zal plaatsvinden via onze website én een aanplakbiljet bij de ingang van het anker. 

Aangezien wij ons er bewust van zijn dat niet alle leden de website in de gaten houden willen we u vragen deze informatie zoveel mogelijk te delen met uw dorpsgenoten. Deze mededeling is ook aangeplakt bij de ingang van het anker. 

 

 

VERENIGING ONS DORPSBELANG DOEZUM

Het bestuur nodigt de leden uit tot het bijwonen van de ledenvergadering op

Maandag 23 maart 2020 om 19.45 in ’t Anker

(inloop vanaf 19.30)

Vanaf 1 november 2019 staat er voor de schuur van Jan Karst van der Vaart in de Peebos (tussen nummer 55 en 57) een oud ijzer bak. Hier mag iedereen uit Doezum en omstreken zijn oud ijzer brengen. Heeft u/ heb jij geen vervoer om het oud ijzer te brengen, neem dan contact op met Jan Karst telefoon: 06-23431406. In overleg is er veel mogelijk. Helaas is het oud ijzer momenteel niet veel waard, maar we hopen op betere tijden…. En wie het kleine niet eert, is het grote niet weert De opbrengst is voor het nieuwe Dorpshuis, waar nog veel geld voor nodig is, dus alle beetjes helpen. Inmiddels is er al een bak geleegd en de opbrengst was ongeveer € 300.00. Er staat weer een nieuwe bak die gevuld mag worden!

Reconstructie Provincialeweg. Het is een lang proces waarin we zitten en de reconstructie is ook nog (lang) niet af. Met asfalteren zal niet eerder dan maart worden begonnen. We hebben lange tijd overlast als dorp, maar we houden de moed erin al is het niet voor iedereen een vooruitgang. We gaan ervanuit dat het uiteindelijke beeld verbetert. We constateren en horen ook vanuit het dorp een aantal zaken die met betrekking tot de Provincialeweg te maken hebben wat niet helemaal goed is gegaan. We hebben als dorpsbelang deze punten bij de gemeente neergelegd en hopen dat daar wat mee gedaan wordt. Ook hebben we het voorstel neergelegd of we bij de oplevering van het project van de aannemer een rol van betekenis kunnen spelen. Mocht u nog punten hebben die we daarin mee zouden kunnen nemen dan vernemen we het vanzelfsprekend graag op ons e-mail adres, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  In dit verband geven we ook graag even aandacht aan de enquête van de gemeente voor input van haar inwoners voor de visie hoofdwegenstructuur Westerkwartier. Dit raakt ons dorp ook, dus we bevelen u allen de enquête op www.westerkwartier.nl/hoofdwegenstructuur aan!