De gemeente Westerkwartier is bezig met het opstellen van een visie voor de hoofdwegenstructuur in haar gebied. Voor de herindeling had iedere gemeente haar eigen visie op het wegennet en het onderhoud en de inrichting daarvan. Met de vorming van de gemeente Westerkwartier ligt nu de opgave te komen tot één gezamenlijke integrale visie Hoofdwegenstructuur Westerkwartier. Hiervoor heeft de gemeente inmiddels de wegen in het Westerkwartier geïnventariseerd en geanalyseerd. Hierbij zijn ook de provincie Groningen en omliggende gemeenten betrokken. De gemeente wil ook van haar inwoners weten hoe zij de wegen in de gemeente gebruiken en hoe hun ervaringen daarmee zijn.

Standhouders gevraagd voor de Kerstmarkt in Doezum Op 13 december2019 in De Haven/Het Anker aan de Perastraat.

Vakantie voorbij en kinderen weer naar school, de regelmaat keert terug. De zomerevenementen zijn voorbij, maar in Doezum zijn we al weer druk met het organiseren van een groots winterevenement; de jaarlijkse Kerstmarkt. Het zal dit jaar de tiende editie zijn!

De gezellige sfeervolle kerstmarkt, met live muziek, wordt gehouden in en Het Anker en in de Haven en buiten in de verwarmde tent. We hebben ruimte voor ongeveer 45 kraampjes. We hopen weer op aanmeldingen met allerlei verschillende winter- en kerstattributen, maar ook stands voor het goede doel of verenigingen zijn welkom.

Graag willen we, als Stichting Dorpshuis Doezum, alle inwoners even bijpraten over de stand van zaken. Het lijkt misschien dat er geen voortgang in zit maar achter de schermen wordt er druk gewerkt.

De stichting is nu compleet en bestaat uit de volgende personen: Voorzitter: Jan Saathof, Penningmeester: Marchien Hut, Secretaris: Ellen Bos, Bestuurslid: Auke Helmus, Bestuurslid: Jan Renkema.

Op 27 mei is het laatste plan aan de belangstellenden gepresenteerd en dit werd vol enthousiasme ontvangen. Ondertussen zijn we enkele maanden verder en kan worden vastgesteld dat we een stap verder zijn met een formeel akkoord van de PKN-gemeente tot het kunnen verkrijgen van het gebouw de Haven. Er zijn echter vanuit de PKN-gemeente wel nieuwe voorwaarden gesteld. Een daarvan is erfpachtvoorwaarden en de gemeente wil een oplossing zoeken voor de overige gebouwen. Deze oplossing gaat buiten de stichting om en daar hebben we helaas ook geen invloed op.

Eind augustus zijn we weer begonnen met de repetities van het nieuwe seizoen. Een bijzonder seizoen, we spelen voor de 25e keer !!! We spelen dit seizoen een avondvullend blijspel met de veelbelovende titel: "Bikini's & Bratwurst".

De afgelopen 3 seizoenen hebben we in Kornhorn gespeeld. Toen we in 2016 plotseling een nieuwe repetitie-en opvoeringsplek moesten zoeken, en er in Doezum op dat moment geen geschikte ruimte was voor ons, zijn wij naar Kornhorn 'verhuisd'. Wij zijn daar zeer gastvrij ontvangen . Voor ons een gok, maar het heeft allemaal goed uitgepakt: de Doezumers kwamen ook in Kornhorn naar onze uitvoeringen. Wij zijn de mensen van Het hornhuus dan ook erg dankbaar voor hun gastvrijheid, meedenken en medewerking , en de plezierige samenwerking.