Ook de dorpsbrede activiteiten om geld in te zamelen voor het dorpshuis zijn nu niet gehouden. De stichting dorpshuis is de komende maanden in afwachting op de reacties van de fondsen die zijn aangeschreven. Goed nieuws nu: we lopen nu € 15.000 voor op het neutrale scenario; voor de fondsen is al 40% toegezegd en voor de totale financiering hebben we nu 75% toegezegd gekregen; Geen één fonds heeft nu nog negatief gereageerd, maar geven gul, wat laat zien dat ook professionele partijen buiten Doezum echt de noodzaak van het dorpshuis inzien. Dit is erg mooi; de verwachting is dat de rest van de fondsen in juni gaat reageren, maar we moeten nog wel erg veel geld uit het dorp zelf ophalen om aan de gemeente, provincie en de fondsen te laten zien dat het dorpshuis niet alleen met woord, maar ook echt met daad uit het dorp wordt gedragen; zonder voldoende geld uit het dorp zelf kan de realisatie niet doorgaan. De stichting dorpshuis Doezum heeft daarom ook overleg met de gemeente gehad en besloten om ondanks de coronatijd de komende tijd toch ook maar met de actie ‘tientje voor een stientje’ te starten die oorspronkelijk eerder gestart zou worden. Verder informatie volgt, maar we roepen uiteraard op om gul te geven om zo te laten zien dat we echt een plek voor ons allen in de vorm van een dorpshuis nodig hebben!