Ten tijde van schrijven van dit stukje zijn we in Nederland in de ban van het virus wat corona heet.

Spannend in vele opzichten! Voor iedereen op zijn eigen wijze.

Okay, meerdere activiteiten kunnen geen doorgang vinden of zullen naar een ander tijdstip worden verplaatst. Een teleurstelling voor iedereen die hier mee bezig is geweest.  Maar veel belangrijker is uw en onze gezondheid en dat we door dit soort maatregelen zo snel mogelijk zorgen dat het virus de kop in wordt gedrukt. Ondertussen hopen we dat we allemaal hier relatief goed uit komen.

 We merken dat om ons heen de saamhorigheid groot is, laten we ook als dit alles voorbij is dat gevoel vasthouden.

 

Doezum heeft in de afgelopen jaren laten zien dat ze dit kan. Dit is weer duidelijk gebleken tijdens de commissievergadering die we jaarlijks houden. We hebben in ons dorp vele commissies met nog veel meer enthousiaste vrijwilligers. Al deze vrijwilligers zorgen ervoor dat we kunnen genieten van o.a. wandel en fietstochten. Ringrijden, dorpsfeesten en een goed georganiseerd oud en nieuwfeest. Voor de jeugd is daar de kinderactiviteiten commissie en E-blitz en ook de proat die nu voor u ligt is gemaakt door vrijwilligers.

Van al deze clubs horen we vaak twee dingen terug 1 het is ontzettend leuk om te doen, we hebben een gezellige club mensen. En 2 …we zouden best nog wat hulp kunnen gebruiken! Dus bij deze een uitnodiging aan u allen om eens zitting te nemen in een van de commissies die ons dorp rijk is.

Hoe nu verder….

Op dit moment kan geen van allen daar antwoord op geven, dat het een en ander flinke vertraging op gaat leveren zal duidelijk zijn.