Tijdens de afgelopen bestuursvergadering hebben we het ringsteken geëvalueerd met de paardencommissie en activiteitencommissie en we hebben geconcludeerd dat het een succes was wat we graag willen voortzetten volgend jaar. Er zijn diverse verbeteringen, zo zal de datum iets naar voren worden geschoven zodat de vakantie geen roet in het eten gooit. Dit jaar was dat in verband met de combinatie feestweek niet echt mogelijk.

Dat schrijvende worden we ook weer herinnerd aan de feestweek die voor de vakantie heeft plaatsgevonden; dit is  de eerste dorpsproat weer sindsdien. We kijken terug op een succesvolle feestweek; van een regenachtig begin met de versierde wagens naar steeds meer plezier op het eind. De opkomst met de activiteiten was erg goed te noemen en de activiteiten vielen goed in de smaak. Mooi om te zien hoe Doezum dan in actie is. Een bijzonder woord van dank richting de feestweekcommissie. Ze hebben een zeer mooi programma in elkaar gezet en ervoor gezorgd dat alles in goede banen is geleid. Hartelijk dank daarvoor!

Verder kregen we van de gemeente door dat er een laadpaal voor elektrische auto’s zal worden gerealiseerd. Ook is er een vraag of de brievenbus kan worden verplaatst. Hoogst waarschijnlijk zal dit op het kerkplein komen.

Na de oproep in de vorige dorpsproat voor het onderhoud van het Eibersnest is reactie gekomen en ondertussen is er ook al weer gesnoeid zodat het mooie plekje behouden kan worden, mooi om te zien dat dat is opgepakt!

Ook is een afvaardiging van ons naar een woonvisie bijeenkomst van de gemeente westerkwartier geweest begin september.

De hoofdpunten die wij naar voren hebben gebracht zijn:

- niet alleen de blik op de grote dorpen, maar ook naar de kleine. Wanneer in de kleine dorpen geen woningen (koop of huur) beschikbaar zijn, leidt dit er sowieso toe dat iedereen naar de grote dorpen trekt

- houd in de kleinere dorpen altijd ruimte voor uitbreiding. Niet in grote aantallen, maar naar gelang de vraag (koop en huur)

- we hebben het dorpshuis specifiek aangekaart. En hierin uitgesproken dat de mogelijkheid er moet zijn tot realisatie van appartementen.

- we hebben aangekaart dat de rol van voorzieningen in de komende 20 jaar veranderd. Denk aan: boodschappen thuisbezorgt en thuiszorg. Voorzieningen in de vorm van winkels en doktersposten worden minder belangrijk. Een basis school blijft belangrijk en het 'verenigingsleven' en het samenkomen wordt belangrijker. (Hiervoor is in Doezum het dorpshuis erg belangrijk).

]