In november hebben we te horen gekregen dat er een definitief besluit is genomen door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente voor verkoop van de Haven aan het dorp Doezum. Dit is goed nieuws en dit besluit is vervolgens ook vastgelegd in een nieuwe intentieovereenkomst. Stichting Dorpshuis Doezum zal het gebouw de Haven nu verder ombouwen tot dorpshuis als de financiële middelen rond zijn`t Anker wordt verkocht en omgebouwd tot (koop)appartementen als het dorpshuis klaar is. De vergunningaanvraag is voor de kerst bij de gemeente ingediend en daarvan verwachten we een gunstige toekenning gezien de gesprekken die nu steeds met gemeente (wethouder / welstand) hebben plaatsgevonden. Op dit moment zijn we met een fondsenwerver druk bezig om alle middelen bij elkaar te krijgen om de verbouw ook financieel dekkend te krijgen.

Daarvoor zijn er in ons dorp al enkele acties georganiseerd met leuke opbrengsten voor het dorpshuis, maar er volgt meer! Omdat het projectplan ervan uit ging dat we al eerder aan de slag konden hebben we uitstel moeten vragen bij de provincie voor uitvoering en gelukkig ook gekregen. Uiterlijk augustus 2020 moet bij de provincie een sluitend financieel plan liggen. Het is dus allemaal wel spannend, maar we hopen en vertrouwen erop dat u allen vanuit het dorp ook hard meehelpt om die middelen bij elkaar te krijgen en/of een “stientje” kan bijdragen aan hulp bij de bouw. Over dit “stientje”gesproken: tijdens de kerstmarkt zijn er flyers uitgedeeld over deze actie: De voorgevel van het nieuwe dorpshuis zal voor een gedeelte bestaan uit een gemetselde muur. Daarvoor is de actie “Een tientje veur’n stientje’ bedoeld. Voor € 10,00 per steen bouwt u mee aan het dorpshuis. Als de overdracht van het gebouw en de vergunningen rond zijn gaan we starten met deze actie. We moeten in totaal € 50.000 euro als dorp bij elkaar sprokkelen dus we hopen op veel steentjes! U krijgt dan een formulier in de bus waarop u kunt aangeven hoeveel stenen u wilt bijdragen. Deze formulieren worden ook weer bij u opgehaald. 

Ook doen we weer een beroep op alle mensen die iets zouden willen bijdragen in de vele werkzaamheden die straks moeten plaatsvinden. Meld je aan als vrijwilliger! Want alleen met z’n allen kunnen we ervoor zorgen dat we een gemeenschappelijke (ontmoetings)plaats in ons dorp hebben!

Kijk voor nieuwe acties voor het Dorpshuis onder Nieuws