Het oorlogsmonument, beter bekend als 'De Leeuw' in Doezum, is een wit natuurstenen beeld van de Nederlandse leeuw. Het beeld is geplaatst op een gemetseld voetstuk.

De leeuw staat op het Kerkplein en kijkt richting de St. Vitus Kerk. Het initiatief voor een monument kwam uit de burgerij. In november 1945 werd door burgemeester en wethouders een comit samengesteld, waarin personen uit verschillende dorpen plaats namen. Uit Doezum waren dat Tj. Balk, landbouwer en winkelier, J. Duursema, directeur zuivelfabriek te Doezum en J.F. van der Veen, landbouwer. Het comit had als doel een monument op te richten voor de inwoners van de gemeente Grootegast, om de slachtoffers te herdenken die vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het hiervoor benodigde geld werd door middel van een lijst collecte in de tweede week van september 1946 bijeen gebracht. Toen moest er een ontwerp komen en een geschikte plaats voor het monument. Door de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is op 14 april 1953 een goedkeuringsbesluit genomen voor het ingediende ontwerp.

De onthulling van het monument was op dinsdag 8 juni 1954.

Ontwerper van het beeld is de beeldhouwer Rissinus D. (Rinus) Meijer (Groningen 1917 - Harkstede 1985). Op het voetstuk staat het wapen van de gemeente Grootegast met daarboven de volgende tekst:

IN MEMORIAM 1940 1945

Het monument is geadopteerd door groep 7 en 8 van de Remmelt Booy School te Doezum. De leerlingen krijgen onderwijs over de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, de traditie van herdenken en bijbehorende rituelen. De leerlingen wonen de jaarlijkse herdenking op 4 mei bij in gebouw het Anker en dragen bijvoorbeeld hun zelfgeschreven gedichten voor. Daarna gaat de 'stille tocht' naar het monument, waar kransen worden gelegd door de schoolkinderen, familieleden van de nabestaanden en vereniging 'Ons Dorpsbelang'. Een afgevaardigde van de Gemeente Grootegast is ook aanwezig.

De familieleden zijn de nabestaanden van Albert Krijthe, Lubbe Renkema en Jan Pera.Deze mannen zijn doodgeschoten op 14 september 1944 in Doezum tijdens de 2e WO door de NSB op aangeven van Pier Nobach. De broer van Lubbe Renkema, Berend Renkema ontsnapt aan de wraakactie, omdat hij de bewuste avond niet thuis was. Zijn woning gaat wel in vlammen op. Als nagedachtenis is er in Doezum de Krijthestraat, Renkemastraat en Perastraat.

De Leeuw staat vermeld in:

Sta een ogenblik stil... Monumentenboek 1940/1945 van Wim Ramaker en Ben van Bohemen. (Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs, 1980). ISBN 90 242 0185 3.

<p