Landschapsbeheer Groningen werkt aan het behoud van het unieke coulissenlandschap met het project ‘Herstel houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier’.

De ambitie is om 75 kilometer elzensingel en houtsingel te herstellen. Om dat te realiseren zijn we op zoek naar grondeigenaren (particulieren en agrariërs) die een singel willen laten herstellen.

We willen het project bij zoveel mogelijk eigenaren onder de aandacht te brengen.

Op onze website is meer informatie over het project te vinden, onder andere over de voorwaarden en hoe mensen zich kunnen aanmelden: https://landschapsbeheergroningen.nl/projecten-beplanting/herstel-houtsingels-in-het-zuidelijk-westerkwartier/.