Het bestuur nodigt de leden uit tot het bijwonen van de ledenvergadering op

Maandag 28 september 2020 om 19.45 in ’t Anker/ de Haven

(inloop vanaf 19.30)

 

 

Agenda:

 

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Notulen van de ledenvergadering 8 april 2019
 • Mededelingen/bespreekpunten:

                - vacatures commissies

                - vitale ontmoetingsplaats/beweegpark

                - vernieuwing provincialeweg

                - vernieuwde site/facebook

                -  verkeersregelaars

                - bijdrage dorpsbelang ivm subsidiemogelijkheid

 • Statutenwijziging ivm aanvragen ANBI Status: statuten zijn vanaf 11 september in te zien op www.dorpdoezum.nl
 • Jaarverslag 2019
 • Financieel jaarverslag 2019
 • Verslag van kasnazieners: Marchien Hut en Bert Renkema
 • Bestuurswisseling:

                Aftredend, niet herkiesbaar                      :              Richard Kloosterman

                Nieuw lid                                                            :              Baukje Veenstra

 • Stand van zaken dorpshuis
 • Rondvraag
 • Sluiting

 

Komt u ook? Wel graag even aanmelden ivm corona maatregelen; via 06-53213603 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Graag voor vrijdag 25 september.

De diverse verslagen ontvangt u op de vergadering en zijn opvraagbaar bij Nelleke Bosklopper (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)