Aangezien het bestuur graag wil dat Vereniging Dorpsbelang Doezum de ANBI status verkrijgt zijn we van plan de statuten van de vereniging te wijzigen. Waarom we de ANBI status willen verkrijgen zullen wij uitleggen in de ledenvergadering. In de statuten van de vereniging staan eigenlijk de basisregels waaraan wij ons als bestuur en u als lid aan moeten houden. Het bestuur kan de statuten dan ook niet zomaar wijzigingen. De leden moeten hiermee instemmen. Tijdens de ledenvergadering willen wij dit dan ook in stemming brengen.

Via onderstaande link is het concept van de statuten te vinden, zoals die opgesteld is door de notaris. Hierin is in het geel aangegeven welke wijzigingen er zijn ten aanzien van de huidige statuten. Hebt u vragen over de statutenwijziging dan kunt u die tijdens de vergadering stellen, maar u mag ook vooraf contact opnemen met één van de bestuursleden. 

Statutenwijziging Vereniging Dorpsbelang Doezum