Eindelijk een dorpshuis voor Doezum

 

Dinsdag 15 december werd gebouw De Haven in Doezum overgedragen aan de Stichting Dorpshuis Doezum. De Haven was tot nu toe in eigendom van de Protestantse Gemeente Doezum. Namens Stichting Dorpshuis Doezum zetten drie bestuursleden de benodigde handtekeningen.

Doezum - Notaris mevrouw Van der Veen van MW Notariaat uit Grootegast begeleidde het passeren van de akte en zo werd gebouw De Haven (voormalig kerkgebouw van de Protestantse Gemeente) eigendom van de Stichting Dorpshuis Doezum.

In het Groningse dorpje Doezum leeft onder de dorpsbewoners al jarenlang het gemis van een sociale ontmoetingsplek. Vroeger was er nog het plaatselijke dorpscafé De Steven, maar die is al jaren niet meer in gebruik. Dit heeft een ontzettend negatieve impact gehad op de leefbaarheid en het sociaal-maatschappelijk leven in Doezum. Daarom is door de bewoners een dorpsvisie gepresenteerd met de titel ‘Pad noar morg’n’ (het pad naar morgen), waarin de nadrukkelijke wens van een eigen dorpshuis sterk naar voren kwam. De plannen zijn in de afgelopen jaren alleen maar concreter geworden en nu is de tijd rijper dan ooit om het dorpshuis daadwerkelijk te gaan realiseren. Een eigen dorpshuis voor en door het dorp Doezum die een centrale ontmoetingsplek gaat innemen, de leefbaarheid en vitaliteit vergroot en ruimte gaat bieden aan de meer kwetsbare doelgroepen.

Stichting Dorpshuis Doezum zal samen met haar werkgroepen, bestaande uit vrijwilligers, ervoor gaan zorgen dat er een prachtig dorpshuis in Doezum wordt gerealiseerd, die bijdraagt aan de leefbaarheid en sociale cohesie en klaar is voor de toekomst. Een uitdagend plan, maar met behulp van alle dorpsbewoners gaat dat lukken!.

Nu het gebouw ook daadwerkelijk in eigendom is verkregen kunnen de voorbereidende werkzaamheden gepland worden zodat er in het voorjaar 2021 gestart kan worden met de bouw. Het ontwerp van de bouwtekeningen zijn verzorgd door Notebomer Onroerend Goed en de bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door Alserda Bouwservice uit Doezum met hulp van vrijwilligers uit het dorp.

Er wordt o.a. een huiskamercafé gerealiseerd waar iedereen welkom is. Daarnaast is er straks een grote activiteitenzaal die gebruikt kan worden voor diverse optredens vanuit de plaatselijke Muziekvereniging Beatrix en de toneelvereniging maar ook andere activiteiten kunnen hier plaatsvinden. Ook krijgt de jeugdsoos EBlitz weer een eigen ruimte en is vergaderen mogelijk in vergaderzalen.

Om het draagvlak te concretiseren hebben de toekomstige gebruikers intentieverklaringen ondertekend. De diversiteit van deze gebruikers laat ook de behoefte zien op sociaal, maatschappelijke, cultureel en sportief vlak.

Stichting Dorpshuis Doezum is erg blij met dit resultaat dat we nooit hadden kunnen bereiken zonder de inzet van de vele vrijwilligers en de inwoners van het dorp. Daarnaast wordt de realisatie van het dorpshuis mede mogelijk gemaakt door :Oranje Fonds, Stichting VSB Fonds, Stichting H.S. Kammingafonds, Insinger Stichting, Stichting Femme van der Schaaf, Rabobank Cooperatiefonds Noordenveld West Groningen, Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen, Geert van Mesdag Stichting, Stichting Spavo Fonds, Stichting Het Roode of Burgerweeshuis, Leefbaarheidsfonds Wold en Waard, Emmaplein Foundation, Provincie Groningen, Gemeente Westerkwartier.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------