Wat zijn we blij en trots dat we het met z’n allen voor elkaar hebben
gekregen.....een eigen dorpshuis in Doezum waar we iedereen graag
welkom willen heten! Met mens en macht hebben we keihard gewerkt,
we willen dan ook iedereen heel erg bedanken voor alle bijdragen in
welke vorm dan ook.

We gaan het dorpshuis officieel openen op vrijdag 12 november 2021.

Bij de opening zullen vanuit de Provincie Groningen gedeputeerde de heer T.
van Dekken en namens Gemeente Westerkwartier wethouder mevrouw
Geertje Dijkstra-Jacobi aanwezig zijn. Ook zullen we dan de naam van
het dorpshuis gaan onthullen. Iedereen die voor het officiële gedeelte is
uitgenodigd heeft hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen. Alle
inwoners zijn van harte welkom op 12 november vanaf 16.00 uur om
het nieuwe dorpshuis te verkennen en het samen met ons te vieren! We
sluiten deze dag af omstreeks 19.00 uur.