Uiterste inleverdatum:

Vrijdag 13 januari

Vrijdag 17 maart

Vrijdag 19 mei

Vrijdag 18 augustus

Vrijdag 20 oktober

De bezorging van de Doezumerproat vindt plaats twee weken na het inleveren van de kopij.

Alhoewel er vaak wel wat ruimte is om kopie iets later in te leveren, is het voor de redactie erg prettig dat de kopie op tijd wordt ingeleverd.