VERENIGING ONS DORPSBELANG DOEZUM

Het bestuur nodigt de leden uit tot het bijwonen van de ledenvergadering op

Maandag 23 maart 2020 om 19.45 in ’t Anker

(inloop vanaf 19.30)

 

Agenda:

 

   • Opening
   • Vaststellen agenda
   • Notulen van de ledenvergadering 8 april 2019
   • Mededelingen/bespreekpunten:
    • vacatures commissies
    • vitale ontmoetingsplaats/beweegpark
    • vernieuwing provincialeweg
    • vernieuwde site/facebook
    • verkeersregelaars
   • Statutenwijziging ivm aanvragen ANBI Status: statuten zijn vanaf 16 maart in te zien op www.dorpshuisdoezum.nl
   • Jaarverslag 2019
   • Financieel jaarverslag 2019
   • Verslag van kasnazieners: Marchien Hut en Bert Renkema
   • Bestuurswisseling:
    • Aftredend, niet herkiesbaar; Richard Kloosterman
    • Nieuw lid; Baukje Veenstra
   • Stand van zaken dorpshuis
   • Rondvraag
   • Sluiting

De diverse verslagen ontvangt u op de vergadering en zijn opvraagbaar bij Nelleke Bosklopper (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)