In verband met de ontwikkelingen omtrent het corona-virus heeft het bestuur gemeend de komende ledenvergadering van 23 maart 2020 niet door te laten gaan. In afwachting van de ontwikkelingen kunnen wij nog niet aangeven wanneer de ledenvergadering plaats zal vinden. Wij zullen uiterlijk 2 weken van tevoren kenbaar maken wanneer de ledenvergadering plaats zal vinden. Communicatie richting de leden zal plaatsvinden via onze website én een aanplakbiljet bij de ingang van het anker. 

Aangezien wij ons er bewust van zijn dat niet alle leden de website in de gaten houden willen we u vragen deze informatie zoveel mogelijk te delen met uw dorpsgenoten. Deze mededeling is ook aangeplakt bij de ingang van het anker.