ACTIE “EEN TIENTJE VEUR’N STIENTJE”.

Beste dorpsbewoners 

Zoals u allen weet is begin vorig jaar een nieuw plan ingediend bij de provincie Groningen om subsidie te ontvangen voor het realiseren van een dorpshuis in Doezum. Het concrete plan is om in De Haven (voormalig kerkgebouw van de Protestantse Gemeente) een nieuw en eigen dorpshuis te realiseren voor de inwoners van Doezum. Een dorpshuis dat toegankelijk is voor alle doelgroepen, die mensen samenbrengt, verbindt en de saamhorigheid van het dorp vergroot. Centraal in het nieuwe dorpshuis staat het huiskamercafé, letterlijk en figuurlijk. Deze ontmoetingsplek voor jong en oud heeft als motto “uit maar toch thuis”. Naast de huiskamer biedt het dorpshuis onderdak aan verenigingen en clubs, en staat dus ter beschikking voor alle maatschappelijke, kerkelijke en culturele organisaties in Doezum en omstreken. Om u een indruk te geven. De grote zaal zal ruimte kunnen bieden aan ruim 200 bezoekers. Geschikt voor muziek- en toneeluitvoeringen en uitvaartdiensten. Er is ook extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen, zoals jongeren en mensen met een beperking. Voor de laatstgenoemde doelgroep zal het dorpshuis toegankelijk worden gemaakt, zodat zij letterlijk en figuurlijk geen drempels ondervinden. Dorpshuis Doezum komt er voor iedereen! Een dorpshuis die een belangrijke functie gaat vervullen in de dorpsgemeenschap en onmisbaar is voor de leefbaarheid van het dorp.

Natuurlijk is er veel geld nodig om dit allemaal te kunnen realiseren. In de dorpsproat hebt u kunnen lezen dat totaal € 640.000,-- nodig is. Bij deze begroting is uitgegaan van hulp van gemiddeld 1,5 vrijwilliger tijdens de bouw. Daarnaast moet aan vrijwilligerswerk nog een bedrag van € 50.000,-- worden verdiend. Gelukkig staan er tegenover de kosten ook inkomsten in de vorm van subsidies. De aanvraag bij de provincie heeft een bedrag van € 215.000,-- opgeleverd, terwijl de burgerlijke gemeente een bedrag van € 150.000,-- heeft toegezegd. Via fondsenwerving hopen we in het optimistische geval € 152.000,-- te ontvangen. Totaal levert dit een bedrag op van € 567.000,--. Zoals u ziet moet nog dekking worden gezocht voor een bedrag van € 73.000,--. In eerste opzet zou door het dorp € 55.000,-- moeten worden opgebracht door middel van acties. Hier is reeds een begin mee gemaakt maar door de uitbraak van het coronavirus kon hier niet mee door worden gegaan.

Om rond de zomervakantie een financiële go of no-go te kunnen geven is het noodzakelijk te weten hoeveel geld we kunnen verwachten van de Doezumers. Tijdens de Kerstmarkt maar ook via de dorpsproat hebt u kunnen lezen over de actie “Een tientje veur’n stientje”. De voorgevel van het nieuwe dorpshuis zal voor een gedeelte bestaan uit een gemetselde muur. Daarop is de actie gebaseerd. Eén stientje kost € 10,-- en op grond hiervan bouwt u symbolisch mee aan het dorpshuis. U begrijpt dat we met deze actie het merendeel van het tekort hopen binnen te halen. Uitgaande van ruim 400 adressen, er van uitgaande dat u allemaal meewerkt om een mooi bedrag bij elkaar te krijgen, er per adres 15 stientjes zouden worden gekocht zou geweldig zijn. Meer mag natuurlijk ook maar met minder zijn we ook heel blij. Omdat we als Stichting de ANBI status gaan aanvragen is uw gift aftrekbaar bij uw belastingaangifte. We hopen dat u de bouw van een dorpshuis een warm hart toedraagt. We hebben behoefte aan een gezamenlijke plek. Van dit schrijven wordt 1 exemplaar per adres bezorgd maar ook inwonende kinderen mogen op het inschrijfformulier aangeven of en hoeveel stientjes ze willen kopen. Op dit moment hoeft u nog niets te betalen. Zodra een positief besluit is genomen zullen we u vragen het bedrag over te maken. Op de achterzijde van dit schrijven vindt u een impressie van de voorgevel en een tekening van de plattegrond.

Het formulier wordt weer bij u opgehaald tussen 17 en 24 juni.

U mag ook voor 17 juni het ingevulde formulier inleveren bij Auke Helmus, Provincialeweg 42, 9863 PH Doezum of per mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Opgaveformulier voor de actie “een tientje veur’n stientje” ten bate van het te bouwen dorpshuis in het v.m. kerkgebouw “De Haven” te Doezum.

Ondergetekende Naam: …… ………………………………………………….........................

Adres: ………………………………………………………..........................

Postcode en Woonplaats: …………………………………………………...

Telefoonnummer: …………………………………………………………….

Emailadres:…………………………………………………………………….

realiseert zich het belang van de bouw van een dorpshuis voor het dorp Doezum en

— Koopt 15 stientjes en betaalt per stientje een bedrag van € 10 is totaal € 150,--

— Koopt ….. stientjes en betaalt per stientje een bedrag van € 10 is totaal € ,--.

Op dit moment hoeft u nog niets te betalen. Zodra een positief besluit is genomen zullen we u vragen het bedrag over te maken.

Handtekening

……………………………………….

Inwonend kind die ook een stientje wil bijdragen

Ondergetekende Naam: …… ………………………………………………….........................

Adres: ………………………………………………………..........................

Postcode en Woonplaats: …………………………………………………...

Telefoonnummer: …………………………………………………………….

Emailadres:…………………………………………………………………….

— Koopt ….. stientjes en betaalt per stientje een bedrag van € 10 is totaal € ,--.

Handtekening

………………………………………….

Dit formulier wordt bij u opgehaald in de periode van 17 tot 24 juni.

U mag ook voor 17 juni het ingevulde formulier inleveren bij Auke Helmus, Provincialeweg 42, 9863 PH Doezum of per mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..