UPDATE 4 juli 2020: Voor de Actie "Tientje veur een Stientje" is  ruim € 27.000,-  toegezegd door de bewoners van Doezum! Dit heeft tot gevolg dat de teller door kan schuiven naar € 33.000,- !!!

 

Sinds kort staat erin het grasveld voor De Haven/ toekomstige Dorpshuis een bord waar de stand van de opbrengsten bijgehouden kan worden.

Zo kan iedere dorpsgenoot en belangstellende zien wat er bijeengebracht is door acties en wat er nog nodig is. Er zijn al een paar acties geweest en helaas een paar acties die niet door konden gaan door de corona maatregelen. Van de huidige actie "Een Tientje veur een Stientje" wordt binnenkort de opbrengst bekend gemaakt. Iedereen kan het dan zien op het bord.

We hopen dat we snel weer door mogen gaan met alle acties die we nog in petto hebben.

Ideeën zijn altijd welkom.

Werkgroep Financiën Dorpshuis