Elk jaar in februari / maart is het weer zover: de uitvoering van toneelvereniging "Apart Volk". Zoals elk jaar zijn alle vier avonden al snel na de voorverkoop helemaal uitverkocht. In het begin mocht men alle avonden roken. Na een aantal jaren werd er een rookvrije avond ingelast en tegenwoordig is alles rookvrij, maar de mensen blijven komen. Ouders, grootouders en kinderen komen gezamenlijk, de jeugd uit de keten, kortom iedereen van jong tot oud komt altijd kijken bij de uitvoering van "Apart Volk".

Apart Volk is opgericht na aanleiding van de jaarvergadering op 21 november 1995 van "Ons Dorpsbelang". De vraag tijdens de vergadering was waarom er geen toneelvereniging was in Doezum. Direct na de vergadering hebben Josien van Kammen, Ingrid Top, Johannes en Gerda Alserda, Karst Bosklopper, Rein van der Meer, Oeds Kooistra, Jannie de Vries, Johannes Hut (wilde alleen helpen met het decor, maar werd direct gebombardeerd tot voorzitter en had direct de hoofdrol te pakken), Corien Marinus en Tamme Zwama het plan opgevat om een toneelvereniging op te zetten. Zo gezegd zo gedaan en op zaterdag 24 februari 1996 werd voor het eerst een stuk gespeeld met de naam "Apart Volk". De tweede voorstelling was op 1 maart 1996. Nadat bleek dat twee voorstellingen te weinig was om alle belangstellenden het stuk te showen werd besloten op 8 maart 1996 nog een voorstelling te geven. De naam van het eerste stuk dat de vereniging opvoerde is direct gebruikt als naam van de vereniging. In 1996 was Klaas Oedzes regisseur.

Op dit moment heet Apart Volk elf leden namelijk: regisseur Sjoerd Boer, souffleuse Regina Jager, spelers Corien Marinus, Auke Helmus,Siepie Helmus, Henk van der Wielen, Andre van Mispelaar, Patrick Hiemstra, Tjitske Hiemstra, Annelies Martini, Baukje Ridderbos, Tineke Veenstra, Jaco Smit

Een greep uit de gespeelde stukken:
- 1996: Apart Volk
- 1998: Geluk is met de dommen
- 2000: Bokkesprongen
- 2005: Koestukken 7
- 2009: Ik bemoei me er niet mee
- 2014: Gekkenhuis in het ziekenhuis

Contact: mw. Corien Marinus,

Voor meer info zie de facebookpagina: https://www.facebook.com/apart.volk.1?fref=ts