De Soos is opgericht in 1969.  Dit jaar heeft de Soos in Doezum 50 jaar bestaan, dat wil de Sooscommissie niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het is al lang geleden en dus verleden tijd, maar de herinneringen raak je nooit meer kwijt. Vanuit de gemeente kwam er een verzoek voor elk dorp een Soos. J. v.d. Veen nam het voortouw en hij was het ook die men als voorzitter koos. Achttien jaar lang heeft hij dit werk met veel plezier gedaan, en heeft later de hamer aan mevr. Wiekema over gedaan . Zeven jaar heeft zij voor de jongens en wichter klaar gestaan. Ja zo sprak mevr. Wiekema de Soosleden aan. Ja er waren in die tijd ook al veel activiteiten en werd altijd door vrijwilligers voorbereid. Een van de bestuursleden had het geld in beheer en een ander moest de notulen maken elke keer. Altijd was er wel iemand met een goed idee. En er was altijd wat lekkers bij de koffie en thee. Zo deed iedereen zijn best op eigen manier en het bestuur doet het nog steeds met veel plezier. Het zijn vaak de kleine dingen en een klein gebaar, maar samen sta je sterk en komt het altijd klaar. Er zijn veel mooie maar ook verdrietige momenten geweest, maar de Kerstvieringen was voor iedereen een bijzonder feest. En wat hebben we met de reisjes mooie dagen gehad. Elk jaar gingen wij met elkaar met de bus op pad. Een ding uit het verleden heb ik nog niet verteld, en dat moet toch nog even worden vermeld. Op de eerste Soosmiddag waren er 15 personen aanwezig. Er waren veel sprekers en met veel dingen waren ze bezig. De contributie werd vastgesteld op een gulden per keer, voor dat geld krijg je nu geen spreker meer. Zo ligt in het verleden de oorsprong van het hoe. Wij wensen elkaar een goede toekomst toe. 29 Oktober hebben wij een feestje op die zo goede tijd en de Soos hier in Doezum willen wij na 50 jaar niet kwijt. Namens het bestuur, R. Snip - Nicolai

De ouderensoos in Doezum heeft het programma voor het nieuwe seizoen weer klaar. Wij hebben om de drie weken Soos in het `t Anker. Ook dit jaar hebben wij weer een leuk en gevarieerd programma met o.a. de Kerstviering met broodmaaltijd. Natuurlijk ontbreekt de Nieuwjaarsvisite niet met een hapje en een drankje. Elk jaar gaan wij een dag met elkaar op reis samen met Lutjegast. De gemeentelijke start is altijd op een zaterdagmiddag in `t Anker. De Soos heeft tussen de vijftig en zestig leden. De Soos is er voor alle Doezumers van 50 jaar en ouder. Heeft u zin om mee te doen, U bent van harte welkom. De startmiddag is op 28 september 2019. Namens het bestuur, R. Snip - Nicolai

Programma ouderensoos te Doezum 2019 / 2020:
- 28 september om 14.00 uur in het Anker;  Gezamenlijke startmiddag van de gemeentelijke soos Kosten €  3,00 p.p.
- 8 oktober 2019 om 14.30 uur in het Anker; Annemarie Groot geeft een presentatie over haar werk als ambulanceverpleegkundige
- 29 oktober om 14.30 uur in het Anker;  50 jarig jubileum met voorstelling 'Tetje van toen uit het leven gegrepen'
- 19 november om 14.30 uur in het Anker;  Teake Boersma uit Zuidhorn vertelt over de macht en pracht van de Groninger boeren
- 17 december om 15.00 uur in het Anker;  Kerstviering met broodmaaltijd m.m.v. een zangkwartet
- 7 januari om 14.30 uur in het Anker;  Nieuwjaarsborrel 2020 m.m.v. accordeonmuziek van Kees Klunder en Coby Hoiting
- 28 januari om 14.30 uur in het Anker;  Bearn Bilker burgemeester Kollum houdt een lezing over het koninklijk huis derde deel 'de koningen'
- 18 februari om 14.30 uur in het Anker;  Mevrouw A. Leyendekkeruit uit Joure doet schetsjes fan Sijke ut Skipsleat in het fries
- 10 maart om 14.30 uur in het Anker;  Hein Boersma uit Sint Nicolaasga is Entomoloog vertelt over vlinders en over reizen in Afrika

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u terecht bij onderstaande bestuursleden:
Voorzitter Renny Snip tel. 659627
Penningmeester Nelly Olthoff tel. 658074
Secretaris Aly Kloosterman tel. 612618
Lid Sjoukje de Haan tel. 612991
Lid Jan v.d. Vlugt tel. 613470

Het bankrekeningnummer van de soos is NL88 RABO 0341 0027 47 t.n.v. Ouderen Soos Doezum Olthoff - van der Vinne.

De contributie bedraagt € 30,00 per persoon