De naam van de huidige school aan de Terpstrastraat in Doezum is ontleend aan Remmelt Booij geboren 26 maart 1880 in het Drentse Dwingeloo.

Bijna iedereen in Doezum weet wie Remmelt Booij was, hij heeft veel voor school, kerk en verenigingsleven in Doezum gedaan. Op 30 augustus 1920 was de ``Vereeniging voor Lager onderwijs op gereformeerden grondslag`` opgericht en in 1921 werd de school aan de Provincialeweg in gebruik genomen (nu gesloopt waar 2x 2-onder-1 kap woningen zijn gebouwd) Remmelt Booij was de eerste schoolmeester en het dorp verwachtte veel van hem. Er was in die tijd weinig of geen verenigingsleven. Meester Booij heeft hier verandering in gebracht. Het duurde dan ook niet lang of hij was dirigent van de zangvereniging, voorzitter van de antirevolutionaire kiesvereniging en de jongeling- en meisjesvereniging werden door hem in het leven geroepen.

Een ongeneeslijke ziekte trof deze zeer geliefde hoofdmeester. In de herfst van 1944 werd hij ook nog aan het putjes graven gezet door de Duitsers.

Zijn krachten waren al afgenomen en dat werd de Duitsers ook duidelijk, want hij werd spoedig afgekeurd en naar huis gestuurd. Op 27 februari 1948 overleed hij te Doezum. Hij was een onmisbaar man geworden in het dorp, een man die niets teveel was en zichzelf opofferde voor kind en ouders, voor school en kerk. Hij is 27 jaar hoofd van de christelijke school geweest, honderden leerlingen hebben bij hem in de klas gezeten en veel hebben ze van hem geleerd.

Door ook de nieuwe school zijn naam te geven in 1972 zal hij niet vergeten worden

Kijk voor meer informatie op de site  van de Remmelt Booy School